Fiberlaser

November 2021 plasserer vi vår nye Amada ENSIS-AJ3015 3kW fiberlaser på fabrikkgulvet. Dette blir en merkedag for bedriften. Vi trenger ikke lengre å bruke eksenterpressene våre til å stanse ut deler, de kan jobbe heltid med bukking av bolt og plater. Dette vil føre til betydelig kapasitetsøkning for JOSO. Vi ser frem til å utnytte dette fremskrittet sammen med våre kunder