KVALITETS- OG MILJØSTYRING

Fokus på høg kvalitet og godt miljø

Jon Solberg AS (JOSO) tar miljøansvar og kvalitetsstyring på alvor. Dette er bakgrunnen for at bedriften innfører og jobber iht. ISO-9001:2015 og ISO-14001:2015 for hhv. styring av kvalitet og kundekrav og for å redusere bedriftens samlede miljøavtrykk. Dette bidrar til å sikre kundene god service, miljøvennlig produksjon av varer og høg kvalitet – levert til rett tid og til konkurransedyktig pris. 

1. Du kan forvente at JOSO:

 • Holder fokus på fleksibilitet, kvalitet, presisjon, service og tilfredse kunder.
 • Yter rask levering, både av varer vi har på lager og utsyr/deler som lages på bestilling.
 • Gir gi deg rask respons til på forespørsler og bestillinger.
 • Velger å bli revidert av uavhengig tredjepart for kontinuerlig forbedring.
 • Jobber for optimal og miljøvennlig utnyttelse av lokaler og produksjonsutstyr.
 • Er en Grønn Bedrift som har 100% klimakompensert produksjon.
 • Kildesorterer papp, plast og metall for gjenvinning og reduserer mengden restavfall
 • Samarbeider med miljøbevisste leverandører.

2. Jobber for kontinuerlig forbedring - med fokus på HMS

Ledelsen i JOSO bruker aktivt ISO-prinsippene for kontinuerlig forbedring. Vi benytter PUKK-metoden for å legge gode planer, jobbe systematisk iht. plan, sjekke at produktene vi produserer har riktig kvalitet og skritt for skritt jobber for å bli bedre. Her hører det med at vi er fokusert på helse, miljø og sikkerhet i den daglig driften. 

Våre viktigste KHMS-mål er derfor:
 • Null personskader for våre ansatte.
 • Varierte arbeidsoppgaver og god ergonomi for å ivareta god helse.
 • God opplæring, kompetansebygging og mulighet for personlig utvikling.
 • Null utslipp til jord og vann, og minst mulig utslipp til luft.
 • Ha et positivt miljøregnskap – inkludert minst 90% kildesortering og gjenvinning.
 • Effektivisering og automatisering for å øke bedriftens konkurransekraft.
 • Oppfylle kundekrav og drive virksomheten i samsvar med myndighetskrav.