LEVERANDØR SOM TAR ANSVAR

Verdier - Bærekraft - Samfunnsansvar

Kjernen i virksomheten: JOSO AS er en bærekraftig og miljøvennlig "nisjebedrift" basert på:

 
  1. 100% klimakompensert produksjon
  2. levering av bærekraftige metall-produkter som er 100% gjenvinnbare
  3. produksjon av kundespesifikke produkter, levert til rett tid og med riktig kvalitet
  4. produksjon av egne produkter – i samsvar med vår 130-årige historie

Navet i vår virksomhet er kompetente og engasjerte medarbeidere. Sammen med våre kunder sørger vi for at mange tonn med metaller blir gjenbrukt i stedet for å skrotes som avfall. Vi bygger gode relasjoner til våre leverandører og jobber for at JOSO skal vokse og utvikle virksomheten i takt med det grønne skiftet.  

Verdier som ligger til grunn for JOSOs daglig drift er:

  • Personlig kundeservice
  • Presis levering
  • Bærekraftige produkter
  • Effektiv og miljøriktig produksjon
  • Kvalitet i alle ledd, og
  • Fleksibilitet

Fremtidsrettet: Mens mange snakker om å legge til rette for sirkulær økonomi, så er JOSO alt i full drift som grønn bedrift. Vi kildesorterer og gjenvinner alle rester av metall. Og vi har gjort tiltak som gjør at ny-plantede trær kompenserer for våre CO2-utslipp. Mens skogen vokser “spiser” den CO2. Vi jobber også for å få trefadder-ordningen etablert her på Osterøy. Da tror vi flere lokale bedrifter vil gjøre grønt tiltak, slik som JOSO har gjort.

Effektiv ressursutnytting: Vi jobber også for å utnytte metall plater, rør og stenger, slik at det blir minst mulig rester. JOSO har utviklet kompetanse for å utnytte vår Amada ENSIS-AJ3015 Fiberlaser optimalt. Ifølge leverandøren er det normalt å oppnå 80% utnyttelsesgrad av metallplater når de kuttes med Fiberlaser-maskin. JOSO har nå kommet opp i nesten 95% material-utnyttelse når vi kutter plater i Fiberlaseren. Det gir vinn-vinn-uttelling som monner for miljøet, som er bra både for bedriften og for kundene våre. 

 Velkommen til en hyggelig handel – og god, gammeldags service!

Bærekraft og livsløps-vurdering

Ulike typer metall er gjenvinnbare ressurser. I vår produksjon er benyttes mest stål, aluminium og JOSO produserer en del varer i •Aluminium og her er det interessant at av all aluminium som er produsert siden 1856 er ca. 75% fortsatt i bruk. Det er mye billigere og langt mindre energikrevende å smelte om ALU-rester, enn å produsere ny aluminium. Norge er for øvrig den 7ende største produsenten av aluminium. 
 
Stål er også en ressurs som er bærekraftig, siden den består hovedsakelig av jern. Der er gode ordninger for gjenvinning av stål, noe JOSO benytter for å oppnå et positivt miljøregnskap. Jern er for øvrig det fjerde mest vanlige grunnstoffet som utvinnes for bruk for bygging av infrastruktur og produksjon av et uendelig antall varer. 
Norsk Stålforbund fremhever følgende om hvorfor stål er miljøvennlig å bruke: «Blant de vanligste byggematerialene er stål det eneste materiale som i dag gjenvinnes 100 % og med minst like god kvalitet. Sett i et livsløpsperspektiv er stål et meget bestandig og miljøvennlig materiale.»

 

Samfunnsansvar

JOSO AS ivaretar sitt samfunnsansvar på flere måter. Det viktigste her er at vi jobber for å bli en null-utslipps bedrift. I første omgang har vi 100% klima-kompensert produksjon. Men vi har planer om å montere solceller på taket av vårt produksjons-lokale her på Osterøy. Det vil kunne levere opp mot 70% av energien som vi forbruker i produksjonen. Vi jobber også for å ivareta medarbeidernes helse, gi rom for kompetansebygging og stabile arbeidsplasser. Bygget er oppgradert og det fysiske arbeidsmiljøet er forbedret betydelig i løpet av 2021-2022. Endringene er kommentert positivt av naboer. Vi har også god dialog med Osterøy kommune, som også god imøtekommelse knyttet til planen om å bygge om/bygge på for å gjøre JOSO enda bedre rustet til å møte framtidens miljøkrav og gi rom for vekst.
 
Langsiktig, lokalt engasjert aktør: Det hører også med at JOSO har automatisert kutting av metallplater, hvor vi bruker oksygen og/eller nitrogen for kjøling når vi kutter med laser. For å redusere transport og redusere kostnader, samt øke vår konkurransekraft, har vi planer om å investere i nitrogen-generator. Mesteparten av luften vi puster er nitrogen. Vi er avhengig av oksygen for å leve, men luft består av 78% nitrogen og bare 21% oksygen. Det gjøre nitrogen til en fornybar, uuttømmelig, rimelig og sikker gass som vil være tilgjengelig 24-7, om ønskelig. 
Resultatet er at JOSO har økt fleksibilitet knyttet til produksjon av deler og varer for våre kunder og bygger kapasitet til øke produksjonen betydelig. 
 
Fokus: Å ta i bruk Amada Fiberlaser har også gjort JOSO mer konkurransedyktig, ved at økt effektivitet har motvirket økte materialkostnader. I løpet av 2023 skal vi også få på plass en Amada CNC-Platemaskin som ytterligere øker vår fleksibilitet og produksjonskapasitet. Samlet gjør dette JOSO til en langsiktig samfunnsaktør, med produksjon/lager på Osterøy. Med dyktige medarbeidere, som jobber raskt, tilegner seg ny erfaring og kompetanse, og fokus på sikkerhet har Jon Solberg AS gode utsikter for varig drift og positiv utvikling av virksomheten.

 

«Når det kommer til stykke, kan alle forretningsmuligheter summeres med disse tre ordene: Mennesker, produkt og fortjeneste (“people, product and profit”). Med mindre du har et godt team, kan du ikke gjøre mye med de andre to.»

– Lee Iacocca (1924-2019), legendarisk leder for amerikansk bilindustri