VÅR HISTORIE

Selv om vårt fokus er fremover, så glemmer vi ikke bedriftens lange og innholdsrike historie. Kunnskapen som har akkumulert gjennom generasjoner tar vi med oss videre og håper på å kunne forene denne med ny teknologi. 

Under ser man JOSOs historie i grove trekk, fra starten i 1891. Fritt gjenfortalt etter Geir Kleivelands “Mange jern i elden” som ble skrevet i forbindelse med bedriftens hundreårsjubileum.  

1891
JOSOs historie
Smia i Haukelia

Med for det meste familien til kona, Ågot Solberg, som garantister fikk Lars Nygaard låne over 5000 kr til bygg og utstyr. Det var i all hovedsak låser i ulike varianter som ble produsert i starten

1898
JOSOs historie
Låser i alle varianter

Johannes Solberg kjøper smia av svogeren og markedet for låser er stigende frem til Trio i Moss slår bena under alle små låsprodusenter med sin første sylinderlås i 1909

1910
JOSOs historie
Nye markeder

Når markedet for låser sviktet fant Johannes nye muligheter. Med ganesakser og rorblokker ble fiskeindustrien en ny kundegruppe. Han etablerte også varmgalvanisering ved havna i Lonevåg. 

1932
JOSOs historie
Mellomkrigsåra

Det var stor vekst i omsetning i årene rundt 1. verdenskrig (delvis på grunn av inflasjon). Etterspørslene fra båttrafikken sørget for at omsetningen holdt seg opp fram til 1926. I 1932 var bunnen nådd.

1946
JOSOs historie
Ny generasjon tar over

2. verdenskrig gav en oppsving, særlig etterspørselen etter galvanisering. Ikke lenge etter krigen bestemte Johannes (72) å overlater smia til sønnen Jon og galvaniseringen til sin andre sønn Erling.

1960
JOSOs historie
Ny fabrikk

Arbeidsmengden er økende og maskinene blir stadig viktigere. Og de tar mer plass. Med murstein støpt i Lonevåg blir ny fabrikk reist. Nybygget gir en ny oppsving i omsetningen

1972
JOSOs historie
Jon Solberg A/S Beslagfabrikk

Selskapet ble omgjort fra privat selskap til aksjeselskap. Fire år senere tok Johannes Solberg (den yngre) over som daglig leder.

1991
JOSOs historie
Hundreårsjubilant

Johannes ser ser bedre tall enn noen sinne sammen med sine sønner John, Atle, Terje og Inge Jostein

1994
JOSOs historie
Johannes pensjonerer seg
2020
JOSOs historie
Ny daglig leder

John Solberg ønsker å gå av med pensjon og Atle Fjeldstad tar over som daglig leder i bedriften. 

2021
JOSOs historie
Oppdatering og oppgradering

Stabil og tradisjonsrik produksjon skal videreutvikles og vitaliseres med ny teknologi. Ny fiberlaser skal på plass på høsten og bedriftens første UR-robot settes i sving